Thuyết Ăn Chay là một lối sống cho:

 • sức khỏe lành mạnh và giáo dục tốt đối với chúng ta và xã hội.
 • kính trọng và hòa hợp giữa loài người và loài vật.
 • bảo vệ và duy trì tài nguyên và môi trường của địa cầu.
 • hòa bình và hạnh phúc cho đời này và thế hệ mai sau.


  *** MỘT LỐI SỐNG MỚI *** (ALTERNATIVE LIVING)

  ĂN CHAY ĐỂ KIẾN TẠO MỘT XÃ HỘI HOÀ BÌNH (Trần Anh Kiệt)

Nếu nhân loại trên toàn thế giới đều ăn chay trường, không nghĩ ngợi gì tới chuyện sát sanh những động vật khác. Có lẽ cuộc sống của chúng ta đã có một bộ măt tốt đẹp. Mọi người đều sống trong sự thanh bình, không lòng sân hận, chém giết lẫn nhau. Ông Alvin Toffler đã viết trong một quyển sách xuất bản hồi năm 1975 và đề nghị những biện pháp để giải quyểt nạn khủng hoảng lương thực tại một số quốc gia đói nghèo trên thế giới. Ông ao ước sẽ có một tôn giáo nào đó ở phương Tây dấy lên phong trào chống đối và lên án gắt gao việc sát hại súc vật với một số lượng khổng lồ dể làm thực phẩm cho dân chúng. Số lượng ngũ cốc không còn dùng vào việc chăn nuôi nữa có thể thỏa mãn sự dinh dưỡng cho loài người trên toàn thế giới.


- Ăn chay để giải quyết nạn nghèo đói
- Sự ích lợi của những con bò còn sống
- Ăn chay sẽ tránh được sự hư hoại môi sinh
- Ăn chay có thể tránh mọi xung đột xã hội.


  ĂN CHAY VÀ QUAN NIỆM CỦA DANH NHÂN THẾ GIỚI (Trần Anh Kiệt)


01. Peter Burwash
02. Pythagore
03. Leonard Da Vinci
04. Jean Jacques Roussean
05. Adam Smith
06. Benjamin Franklin
07. Percy Bysshe Selley
08. Leon Tolstoi
09. Richard Wagner
10. Henry David Thoeau
11. Mohanda Gandhi
12. Bernard Shaw
13. Albert Einstein
14. Isaac Bashivis


   NHỮNG HÌNH ẢNH TÀN BẠO TRONG LÒ SÁT SINH

   DANH NGÔN ĂN CHAY

   ĐỊA CHỈ TIỆM CƠM CHAY TẠI SÀI GÒN

   ĐỊA CHỈ TIỆM CƠM CHAY TẠI HÀ NỘI


Trang Chủ
© Copyrighted tamlinh.net