Thiên Thần Đáp Lời Cầu NguyệnĐược che chở trong luồng ánh sáng tuyệt vời, tôi thấy rõ trái đất đang xoay trong không gian nhưng không hiểu sao lại có những tia sáng từ đó phát ra như những ngọn hải đăng. Có những tia sáng thật mạnh nhưng cũng có những tia sáng yếu ớt và tôi ngạc nhiên khi hiểu rằng đó là những lời cầu nguyện của người trần thế.

Ánh sáng mạnh mẽ và lớn được phát ra từ những lời cầu nguyện chân thành, tràn đầy đức tin thường được đáp ứng ngay; trong khi những lời van xin, đòi hỏi, lập đi lập lại thì không mấy khi phát ra ánh sáng. Tôi còn biết rõ những lời cầu nguyện có tính cách hứa hẹn, mua chuộc của những người muốn ao ước một cái gì đó cho mình. Họ hứa hẹn với Thượng Đế sẽ làm thế này hay thế nọ nếu lời cầu xin được toại ý, như thể ngài là một người sẵn sàng mua bán, trao đổi với họ. Thực sự họ không hề có đức tin và luôn luôn nghi ngờ vì khi không toại ý họ thường nổi giận mà không biết rằng họ đã tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa họ và Thượng Đế.

Giờ đây tôi hiểu rằng không những Thượng Đế nghe được tất cả mọi lời cầu nguyện của thế gian mà còn biết rõ nhu cầu của mọi người trước khi họ cầu nguyện nữa. Tôi thấy ngài và những Thiên Thần vội vàng đáp ứng những lời cầu nguyện. Họ bay từ người này đến người khác, từ lời cầu nguyện này đến lời cầu nguyện khác, công việc họ làm đều tràn đầy tình thương... Nhưng Thượng Đế có một điểm ưu thế mà chúng ta không bao giờ hiểu được, ngài nhìn vào quá khứ vô tận và tương lai của chúng ta mà ngài biết được những nhu cầu của chúng ta; trong tình thương vĩ đại, ngài sẽ đáp ứng những người cầu nguyện theo phối cảnh toàn trí toàn thức này.

Tôi còn hiểu được một điều quan trọng nữa là lòng biết ơn Thượng Đế, chúng ta càng biết ơn những gì mà ngài ban cho chúng ta thì chúng ta mở con đường cho sự ban phát càng xa hơn. Sự khao khát của ngài để ban phát cho chúng ta lúc nào cũng tuôn tràn, nếu tấm lòng của chúng ta rộng mở thì tâm hồn của chúng ta sẽ nhận được, chúng ta cũng sẽ tuôn tràn sự ban phát thiêng liêng này, và chúng ta sẽ trở thành những Thiên Thần giúp đỡ những người khác, những người mà đang mong mỏi chúng ta cứu giúp.

Trong sự nguyện cầu với tấm lòng phục vụ, ánh sáng của chúng ta sẽ luôn chiếu rọi, cũng như sự phục vụ là bình dầu chông đèn của chúng ta để nó phát ra tình yêu thương và sự từ bi.Trang Chính  | Trang 1  | Trang 2  | Trang 3  | Trang 4  | Trang 5  | Trang 6  |

© Copyrighted tamlinh.net